VACON® NXP Common DC Bus

Shows 1 product(s)

7DN-065060-000015697
Znova konfigurovať

NXN06506-X0T0NSV-0000000000

Jednotka usmerňovača, 525 – 690 V AC (640–1100 V DC)650 A, IP00,Bez mies. ovl. panela (NXN), IEC61800-3 pre IT siete,
A Slot: Žiadna možnosť,
B Slot: Žiadna možnosť,
C Slot: Žiadna možnosť,
D Slot: Žiadna možnosť,
E Slot: Žiadna možnosť,
Bez brzdy,
Manual: Angličtina,
Marine Certificate: bez námorného schválenia,
Konštrukcia 09 INU
Other options according to:
NXN06506-X0T0NSV-0000000000
FI0906506-0T

Kód modelu: NXN06506-X0T0NSV-0000000000