AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131X3616

AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Rozšírený aktívny filter AAF
(4) 380 – 480 V AC, (A250) Korekcia 250 A, (E54) IP54/Typ 12,
(H4) RFI trieda A1, (3) Odp. sieť.nap. + poistka
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 546 kg
Hmotnosť bez obalu 405 kg
Volume 1456.84 l
EAN 5710107054725

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

AAF_Prehľad produktov NO_VIEW Nezobrazuje
Adaptácia A X (X) Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X (X) Žiadna adaptácia
Aktuálna menovitá hodnota A250 (A250) Korekcia 250 A
Brzda – bezpečné zastavenie X (X) Bez brzdného striedača
C0 Možnosť MCO CF (CF) Ochrana aktívneho filtra
C1 Možnosti X (X) Žiadna možnosť C1
Displej G (G) Grafický riad. panel
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť dodávateľ
Filter RFI H4 (H4) RFI trieda A1
Fáza T (T) Trojfázové
Jazykový balík softvéru X (X) Štandardný jazykový balík
Kryt E54 (E54) IP54/Typ 12
Material Gross Weight 546
Material Net Weight 405
Modelcode01 AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Možnosť A AX (AX) Žiadna možnosť A
Možnosť B BX (BX) Žiadna možnosť B
Možnosť D DX (DX) Žiadna možnosť D
Možnosť sieťového napájania 3 (3) Odp. sieť.nap. + poistka
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť dodávateľ
Povrch. úpr. DPS C (C) Povrchová úprava DPS
Sieťové napätie 4 (4) 380 – 480 V AC
Skupina produktov AAF Rozšírený aktívny filter AAF
Softvér pre možnosť C XX (XX) Žiadna softvérová možnosť
Séria VLT 006 (006) 006
Typový kód 1. časť AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAX
Typový kód 2. časť BXCFXXXDX
Veľkosť rámu E1 (E1) E1-rám
Vydanie softvéru SXXX (SXXX) Najn. vyd. štand. SW.
Vypočít. brutto hmotnosť [kg] 575
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 453
Zobrazenie produktu (prepínač) GLBL Globálne (štandardne)

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality