Konfigurovať produkt

VLT® DriveMotor FCM 300

Vyberte svoje základné voľby pre nový produkt

Všeobecné
Požadované
(FCM) VLT DriveMotor
VLT DriveMotor FCM 300
Trojfázový
380 - 480 VAC
Kompakt
Štandard
Bez displeja
Bez pripojenis termistora
Ventilátor na hriadeli
(D) Striedač na vrchu (Štand.)
FCM3___T4C__ST__D0
___X_________1D_
Globálny (Standard)