Regulátor diferenčného tlaku a regulátory/obmedzovače prietoku