Vstupno/výstupné (I/O) moduly a komunikačné moduly

Shows 14 product(s)

modul vstup/výstup, AK-XM 205B

Funkcia: Analógové vstupy, digitálne výstupy, Typ komunikácie: AK2 LOCAL BUS, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 12

modul vstup/výstup, AK-XM 204B

Funkcia: Digitálne výstupy, Typ komunikácie: AK2 LOCAL BUS, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 12

modul vstup/výstup, AK-XM 107A

Funkcia: Digitálne vstupy, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 16

modul vstup/výstup, AK-XM 208C

Funkcia: 8 AI (analógový vstup), 4 výstup krokového ventilu, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 12

modul vstup/výstup, AK-XM 103A

Funkcia: Analógové vstupy a výstupy, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 16

Zobraziť: