Vstupno/výstupné (I/O) moduly a komunikačné moduly

Zobrazuje 14 produktov

modul vstup/výstup, AK-XM 204B

Funkcia: Digitálne výstupy, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 12

Typ: Príslušenstvo

AK-OB 110, Accessory, Analog output

modul vstup/výstup, AK-XM 205A

Funkcia: Analógové vstupy, digitálne výstupy, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 12

modul vstup/výstup, AK-XM 103A

Funkcia: Analógové vstupy a výstupy, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 16

modul vstup/výstup, AK-XM 102B

Funkcia: Digitálne vstupy, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 16

Zobraziť: