Stýkače

Zobrazuje 227 produktov

Stýkač, CI 6

Hlavné kontakty: 3, AC-1 zaťaženie Ith, otvorené: 20.0, Napätie cievky pri 50 Hz: 24, Napätie cievky pri 60 Hz: 24

Stýkač, CI 6

Hlavné kontakty: 3, AC-1 zaťaženie Ith, otvorené: 20.0, Napätie cievky pri 50 Hz: 42, Napätie cievky pri 60 Hz: 50

Stýkač, CI 6

Hlavné kontakty: 3, AC-1 zaťaženie Ith, otvorené: 20.0, Napätie cievky pri 50 Hz: 110, Napätie cievky pri 60 Hz: 110

Stýkač, CI 6

Hlavné kontakty: 3, AC-1 zaťaženie Ith, otvorené: 20.0, Napätie cievky pri 60 Hz: 208 - 230

Stýkač, CI 6

Hlavné kontakty: 3, AC-1 zaťaženie Ith, otvorené: 20.0, Napätie cievky pri 50 Hz: 220 - 240

Zobraziť: