Stýkače

Zobrazuje 228 produktov

Stýkač, CI 15

Hlavné kontakty: 3, AC-1 zaťaženie Ith, otvorené: 25.0, Napätie cievky pri 50 Hz: 415, Napätie cievky pri 60 Hz: 500

Stýkač, CI 5-12

Hlavné kontakty: 3, AC-1 zaťaženie Ith, otvorené: 20.0, Napätie cievky pri 60 Hz: 230

Stýkač, CI 37

Hlavné kontakty: 3, AC-1 zaťaženie Ith, otvorené: 80.0, Napätie cievky pri 50 Hz: 110, Napätie cievky pri 60 Hz: 110

Stýkač, CI 12

Hlavné kontakty: 4, AC-1 zaťaženie Ith, otvorené: 25.0

Stýkač, CI 9

Hlavné kontakty: 3, AC-1 zaťaženie Ith, otvorené: 25.0, Napätie cievky pri 60 Hz: 220

Zobraziť: