Relé proti preťaženiu

Zobrazuje 47 produktov

Relé preťaženia, TI 16C

Prúd DOL, štartér motora [A] [Min]: 0.13, Prúd DOL, štartér motora [A] [Max]: 0.20

Relé preťaženia, TI 16C

Prúd DOL, štartér motora [A] [Min]: 0.19, Prúd DOL, štartér motora [A] [Max]: 0.29

Relé preťaženia, TI 16C

Prúd DOL, štartér motora [A] [Min]: 0.27, Prúd DOL, štartér motora [A] [Max]: 0.42

Relé preťaženia, TI 16C

Prúd DOL, štartér motora [A] [Min]: 0.40, Prúd DOL, štartér motora [A] [Max]: 0.62

Relé preťaženia, TI 16C

Prúd DOL, štartér motora [A] [Min]: 0.60, Prúd DOL, štartér motora [A] [Max]: 0.92

Zobraziť: