Elektrotermični pogoni

Shows 20 product(s)

Termični pogoni, TWA-A, RA, 24 V, NC, 0.95 m

TWA-A NC 24V

Termični pogoni, TWA-A, RA, 24 V, NO, 0.95 m

TWA-A NO 24V

Termični pogoni, TWA-A, RA, 230 V, NC, 0.95 m

TWA-A NC 230V

Termični pogoni, TWA-A, RA, 230 V, NO, 0.95 m

TWA-A NO 230V

Termični pogoni, TWA-A, RA, 24 V, NC/S (s končnim stikalom), 0.95 m

TWA-A NC/S 24V

Termični pogoni, TWA-A, RA, 24 V, NC, 10.00 m

TWA-A NC 24V 10-m kabel

Termični pogoni, TWA-V, RAV; VMT, 24 V, NC, 0.95 m

TWA-V NC 24V

Termični pogoni, TWA-V, RAV; VMT, 24 V, NO, 0.95 m

TWA-V NO 24V

Termični pogoni, TWA-V, RAV; VMT, 230 V, NC, 0.95 m

TWA-V NC 230V

Termični pogoni, TWA-V, RAV; VMT, 230 V, NO, 0.95 m

TWA-V NO 230V

Termični pogoni, TWA-L, RAVL, 24 V, NC, 0.95 m

TWA-L NC 24V

Termični pogoni, TWA-L, RAVL, 24 V, NO, 0.95 m

TWA-L NO 24V

Termični pogoni, TWA-L, RAVL, 230 V, NC, 0.95 m

TWA-L NC 230V

Termični pogoni, TWA-L, RAVL, 230 V, NO, 0.95 m

TWA-L NO 230V

Termični pogoni, TWA-K, M 30 x 1.5, 24 V, NC, 0.95 m

TWA-K NC 24V

Termični pogoni, TWA-K, M 30 x 1.5, 24 V, NO, 0.95 m

TWA-K NO 24V

Termični pogoni, TWA-K, M 30 x 1.5, 230 V, NC, 0.95 m

TWA-K NC 230V

Termični pogoni, TWA-K, M 30 x 1.5, 230 V, NO, 0.95 m

TWA-K NO 230V

Termični pogoni, TWA-K, M 30 x 1.5, 230 V, NC, 10.00 m

TWA-K NC 230V 10-m kabel

Termični pogoni, TWA-K, M 30 x 1.5, 24 V, NC, 10.00 m

TWA-K NC 24V 10-m kabel

Ogled: