Pripomočki za motorje z gonili

Shows 6 product(s)

Crimp tool set

Orodje za robljenje, opremljeno z vsemi pozicionerji in orodjem za
napajalni priključek OGD-H. Obrobljene priključke s kablom lahko
naročite kot dodatno opremo.

ExtensionBoxTM for VLT® OneGearDrive(R

To be used in combination with VLT®OneGearDrive with ratio i=31.13 only
Ratio i = 3.11
IP class 54
Mmax = 0..1.000 Nm
nmax = 0..31 rpm
weight = 44kg

Ogled: