Power Options

Visar 6 produkter

Effektalternativ

VLT® Advanced Harmonic Filter AHF 005 och AHF 010 är robusta och lättanvända passiva övertonsfilter som reducerar övertoner samtidigt som energieffektiviteten i systemet bibehålls.

Effektalternativ

VLT® Common Mode Filter minskar elektromagnetiska störningar och skyddar mot lagerströmmar.

Effektalternativ

VLT® dU/dt Filter sänker hastigheten på spänningsökningar på motorplintar och förhindrar att gammal eller sliten motorisolering går sönder.

Effektalternativ

VLT® Sine-wave Filter ger en mer jämn utspänning hos en VLT®-frekvensomriktare och minskar belastning på motorisoleringen och lagerströmmar samt bullerutveckling i motorn.

Effektalternativ

VLT® Line Reactor MCC 103 ger garanterat balanserad ström i lastdelningsanordningar där likströmssidan av likriktaren för flera frekvensomriktare kopplas samman.

Visa: