Effektalternativ
Effektalternativ

VLT® Common Mode Filter minskar elektromagnetiska störningar och skyddar mot lagerströmmar.

Produktinformation

Filterström för trefas: 380–690 V [A] 10-480
Typ Effektalternativ

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services