Tillbehör, ventiler, Lås, För ventiler: RA

013G0294

RSK: 4812116

Inställningslås för förinställda ventiler

Produktinformation

Bruttovikt 0.15 g
Nettovikt 0.12 g

 

Beskrivning Inställningslås för förinställda ventiler
För ventiler RA
Produktgrupp Tillbehör
REACH Candidate List substances >0.1% No
Storlek All sizes
Typ Tillbehör, ventiler
Typ av tillbehör Lås

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality