Shows 73 product(s)

Presostat, BCP1

0.10 - 1.10, Diferencijal [bar]: 0.15 - 0.60, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 6.0

Presostat, BCP2

0.00 - 2.50, Diferencijal [bar]: 0.40 - 1.00, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 10.0

Presostat, BCP3

0.00 - 6.00, Diferencijal [bar]: 0.70 - 1.40, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 16.0

Presostat, BCP4

1.00 - 10.00, Diferencijal [bar]: 1.00 - 2.50, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 25.0

Presostat, BCP5

2.00 - 16.00, Diferencijal [bar]: 2.00 - 3.20, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 32.0

Presostat, BCP6

5.00 - 25.00, Diferencijal [bar]: 2.50 - 4.00, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 40.0

Presostat, BCP7

10.00 - 40.00, Diferencijal [bar]: 3.00 - 6.00, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 63.0

Presostat, BCP1H

0.10 - 1.10, Diferencijal [bar]: 0.10, Funkcija resetovanja: Ručni maks., Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 6.0

Presostat, BCP2H

0.00 - 2.50, Diferencijal [bar]: 0.20, Funkcija resetovanja: Ručni maks., Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 10.0

Presostat, BCP3H

0.00 - 6.00, Diferencijal [bar]: 0.40, Funkcija resetovanja: Ručni maks., Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 16.0

Prikaži: