Shows 17 product(s)

Presostat, RT5A

4.00 - 17.00, Diferencijal [bar]: 1.30, Funkcija resetovanja: Ručni maks., Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54, Maks. radni pritisak [bar]: 22.0

Presostat, RT5A

4.00 - 17.00, Diferencijal [bar]: 1.30, Funkcija resetovanja: Ručni maks., Tip konekcije za pritisak: M, Veličina konekcije za pritisak: 12 x 1.5, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54, Maks. radni pritisak [bar]: 22.0

Presostat, RT5

4.00 - 17.00, Diferencijal [bar]: 1.20, Funkcija resetovanja: Ručni maks., Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54, Maks. radni pritisak [bar]: 22.0

Presostat, RT110

0.20 - 3.00, Diferencijal [bar]: 0.08, Funkcija resetovanja: Ručni min., Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54, Maks. radni pritisak [bar]: 7.0

Presostat, RT6AEB

10.00 - 28.00, Diferencijal [bar]: 1.50, Funkcija resetovanja: Ručni maks., Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54, Maks. radni pritisak [bar]: 34.0

Presostat, RT19B

5.00 - 25.00, Diferencijal [bar]: 1.00, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija resetovanja: Ručni maks., Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Muški/ženski kon. za pritisak: Muški, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54, Maks. radni pritisak [bar]: 42.0

Presostat, RT30AB

1.00 - 10.00, Diferencijal [bar]: 0.60, Funkcija resetovanja: Ručni maks., Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54, Maks. radni pritisak [bar]: 22.0

Presostat, RT112

0.10 - 1.10, Diferencijal [bar]: 0.07, Funkcija resetovanja: Ručni maks., Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54, Maks. radni pritisak [bar]: 7.0

Presostat, RT116

1.00 - 10.00, Diferencijal [bar]: 0.33, Funkcija resetovanja: Ručni min., Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54, Maks. radni pritisak [bar]: 22.0

Presostat, RT116

1.00 - 10.00, Diferencijal [bar]: 0.33, Funkcija resetovanja: Ručni maks., Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54, Maks. radni pritisak [bar]: 22.0

Prikaži: