Temperaturni senzori -50C - +400C

Prikazanih proizvoda: 4

Senzor temperature, MBT 9110

Opseg temperature [°C] [Min]: -200, Opseg temperature [°C] [Max]: 850, Izlazni signal [mA] [min.]: 4, Izlazni signal [mA] [maks.]: 20, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Električna konekcija: Izlaz, 2 žice, Veličina električne konekcije: 2 terminala

Senzor temperature, MBT 9110

Opseg temperature [°C] [Min]: -200, Opseg temperature [°C] [Max]: 850, Izlazni signal [mA] [min.]: 4, Izlazni signal [mA] [maks.]: 20, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Električna konekcija: Izlaz, 2 žice, Veličina električne konekcije: 2 terminala

Senzor temperature, MBT 9110

Opseg temperature [°C] [Min]: -200, Opseg temperature [°C] [Max]: 850, Izlazni signal [mA] [min.]: 4, Izlazni signal [mA] [maks.]: 20, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Električna konekcija: Izlaz, 2 žice, Veličina električne konekcije: 2 terminala

Senzor temperature, MBT 9110

Opseg temperature [°C] [Min]: -200, Opseg temperature [°C] [Max]: 850, Izlazni signal [mA] [min.]: 4, Izlazni signal [mA] [maks.]: 20, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Električna konekcija: Izlaz, 2 žice, Veličina električne konekcije: 2 terminala