High Temperature Sensors +400C to +800C

Shows 36 product(s)

Senzor temperature, MBT 5113

Opseg temperature [°C]: -50 - 800, Dužina umetka [mm]: 200, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tip B, Veličina električne konekcije: Pg 16

Senzor temperature, MBT 5113

Opseg temperature [°C]: -50 - 800, Dužina umetka [mm]: 150, 4 - 20, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tip B, Veličina električne konekcije: Pg 16

Senzor temperature, MBT 5113

Opseg temperature [°C]: -50 - 800, Dužina umetka [mm]: 250, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tip B, Veličina električne konekcije: Pg 16

Senzor temperature, MBT 5113

Opseg temperature [°C]: -50 - 800, Dužina umetka [mm]: 100, 4 - 20, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tip B, Veličina električne konekcije: Pg 16

Senzor temperature, MBT 5113

Opseg temperature [°C]: -50 - 800, Dužina umetka [mm]: 200, 4 - 20, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tip B, Veličina električne konekcije: Pg 16

Prikaži: