Kompaktni presostati

Shows 30 product(s)

Presostat sa uloškom, ACB

Funkcija kontakta: SPST(NC), Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Električna konekcija: Kabl

Presostat sa uloškom, ACB

Funkcija kontakta: SPST(NC), Tip konekcije za pritisak: Lem, ODM, Veličina konekcije za pritisak [mm]: 6.00, Električna konekcija: Kabl

Presostat sa uloškom, ACB

Funkcija kontakta: SPST(NC), Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Električna konekcija: Kabl

Presostat sa uloškom, ACB

Funkcija kontakta: SPST(NC), Tip konekcije za pritisak: Lem, ODM, Veličina konekcije za pritisak [mm]: 6.00, Električna konekcija: Kabl

Presostat sa uloškom, ACB

Funkcija kontakta: SPST(NC), Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Električna konekcija: Kabl

Prikaži: