Optyma™ Plus

Shows 21 product(s)

Optyma™ Plus, OP-LPQM026AJP00G

Oznaka tipa: Condensing Units, Tip: Optyma™ Plus, Broj modela: OP-LPQM026AJP00G, R404A; R452A; R507, Iskorišćenost segmenta: Nizak protiv pritisak, Br. faza (kompresor): 1

Optyma™ Plus, OP-LPQM048NTP00G

Oznaka tipa: Condensing Units, Tip: Optyma™ Plus, Broj modela: OP-LPQM048NTP00G, R404A; R452A; R507, Iskorišćenost segmenta: Nizak protiv pritisak, Br. faza (kompresor): 1

Optyma™ Plus, OP-LPQM048NTP00E

Oznaka tipa: Condensing Units, Tip: Optyma™ Plus, Broj modela: OP-LPQM048NTP00E, R404A; R452A; R507, Iskorišćenost segmenta: Nizak protiv pritisak, Br. faza (kompresor): 3

Optyma™ Plus, OP-LPQM068NTP00G

Oznaka tipa: Condensing Units, Tip: Optyma™ Plus, Broj modela: OP-LPQM068NTP00G, R404A; R452A; R507, Iskorišćenost segmenta: Nizak protiv pritisak, Br. faza (kompresor): 1

Optyma™ Plus, OP-LPQM068NTP00E

Oznaka tipa: Condensing Units, Tip: Optyma™ Plus, Broj modela: OP-LPQM068NTP00E, R404A; R452A; R507, Iskorišćenost segmenta: Nizak protiv pritisak, Br. faza (kompresor): 3

Prikaži: