Distributeri rashladnog sredstva

Prikazanih proizvoda: 3

Distributer rashladnog sredstva, RD21

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Maks. radni pritisak [bar]: 48.0, Broj otvora: 2, Primene sistemske linije: Tečna linija

Distributer rashladnog sredstva, RD21

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Maks. radni pritisak [bar]: 48.0, Broj otvora: 3, Primene sistemske linije: Tečna linija

Distributer rashladnog sredstva, RD33

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Maks. radni pritisak [bar]: 48.0, Broj otvora: 2, Primene sistemske linije: Tečna linija