VLT® Decentral Drive FCD 302

Shows 53 product(s)

FCD302PK75T4B66H1S1XMXCXXXXXA0BXXXXXXD0

VLT® Decentral Drive FCD 302
0.75 kW / 1.0 KS, 380-480VAC (trofazno), Std. crno IP66/NEMA4X,
RFI kl. A1/C2, Čop. za koč.+meh. kočnica, Kompl. malo, samostojeće, Bez pribora za montažu,
Metričke uvodnice, Bez rastavljača, Sa priključkom za displej
FCD302PK75T4B66H1S1XMXCXXXXXA0BXXXXXXD0

Šifra modela: FCD302PK75T4B66H1S1XMXCXXXXXA0BXXXXXXD0
FCD302P1K1T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

VLT® Decentral Drive FCD 302
1.1 kW / 1.5 KS, 380-480VAC (trofazno), Std. crno IP66/NEMA4X,
RFI kl. A1/C2, Čop. za koč.+meh. kočnica, Frekv. deo, malo kućište, Bez pribora za montažu,
Bez instalacione kutije, Bez rastavljača, Bez priključka za displej
FCD302P1K1T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

Šifra modela: FCD302P1K1T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0
FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 kW / 3.0 KS, 380-480VAC (trofazno), Std. crno IP66/NEMA4X,
RFI kl. A1/C2, Čop. za koč.+meh. kočnica, Frekv. deo, malo kućište, Bez pribora za montažu,
Bez instalacione kutije, Bez rastavljača, Bez priključka za displej
FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

Šifra modela: FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0
FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

VLT® Decentral Drive FCD 302
1.1 kW / 1.5 KS, 380-480VAC (trofazno), Std. belo IP66/NEMA4X,
RFI kl. A1/C2, Čop. za koč.+meh. kočnica, Frekv. deo, malo kućište, Bez pribora za montažu,
Bez instalacione kutije, Bez rastavljača, Bez priključka za displej
FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

Šifra modela: FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0
FCD302P2K2T4W66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 kW / 3.0 KS, 380-480VAC (trofazno), Std. belo IP66/NEMA4X,
RFI kl. A1/C2, Čop. za koč.+meh. kočnica, Frekv. deo, malo kućište, Bez pribora za montažu,
Bez instalacione kutije, Bez rastavljača, Bez priključka za displej
FCD302P2K2T4W66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

Šifra modela: FCD302P2K2T4W66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0
FCD302P1K5T4B66H1X1XMXCXXXXXA0BXXXXXXDX

VLT® Decentral Drive FCD 302
1.5 kW / 2.0 KS, 380-480VAC (trofazno), Std. crno IP66/NEMA4X,
RFI kl. A1/C2, Bez kočenja, Kompl. malo, samostojeće, Bez pribora za montažu,
Metričke uvodnice, Bez rastavljača, Sa priključkom za displej
FCD302P1K5T4B66H1X1XMXCXXXXXA0BXXXXXXDX

Šifra modela: FCD302P1K5T4B66H1X1XMXCXXXXXA0BXXXXXXDX
FCD302P1K1T4B66H1X1XMXCXXXXXA0BXXXXXXDX

VLT® Decentral Drive FCD 302
1.1 kW / 1.5 KS, 380-480VAC (trofazno), Std. crno IP66/NEMA4X,
RFI kl. A1/C2, Bez kočenja, Kompl. malo, samostojeće, Bez pribora za montažu,
Metričke uvodnice, Bez rastavljača, Sa priključkom za displej
FCD302P1K1T4B66H1X1XMXCXXXXXA0BXXXXXXDX

Šifra modela: FCD302P1K1T4B66H1X1XMXCXXXXXA0BXXXXXXDX
FCD302PK75T4B66H1X1XMXCXXXXXA0BXXXXXXD0

VLT® Decentral Drive FCD 302
0.75 kW / 1.0 KS, 380-480VAC (trofazno), Std. crno IP66/NEMA4X,
RFI kl. A1/C2, Bez kočenja, Kompl. malo, samostojeće, Bez pribora za montažu,
Metričke uvodnice, Bez rastavljača, Sa priključkom za displej
FCD302PK75T4B66H1X1XMXCXXXXXA0BXXXXXXD0

Šifra modela: FCD302PK75T4B66H1X1XMXCXXXXXA0BXXXXXXD0
Frekventni pretvarač FCD302P1K5T4B66H1X1

VLT® Decentral Drive FCD 302
1.5 kW / 2.0 KS, 380-480VAC (trofazno), Std. crno IP66/NEMA4X,
RFI kl. A1/C2, Bez kočenja, Kompl. malo, samostojeće, Bez pribora za montažu,
Metričke uvodnice, Bez rastavljača, Sa priključkom za displej
FCD302P1K5T4B66H1X1XMXCXXXXXA0BXXXXXXD0

Šifra modela: FCD302P1K5T4B66H1X1XMXCXXXXXA0BXXXXXXD0
Frekventni pretvarač FCD302PK75T4B66H1X1

VLT® Decentral Drive FCD 302
0.75 kW / 1.0 KS, 380-480VAC (trofazno), Std. crno IP66/NEMA4X,
RFI kl. A1/C2, Bez kočenja, Kompl. malo, samostojeće, Bez pribora za montažu,
Metričke uvodnice, Serv. rast. na strani nap., Sa priključkom za displej
FCD302PK75T4B66H1X1XMECXXXXXA0BXXXXXXD0

Šifra modela: FCD302PK75T4B66H1X1XMECXXXXXA0BXXXXXXD0
FCD302P1K1T4B66H1X1XMXCXXXPXARBXXXXXXDX

VLT® Decentral Drive FCD 302
1.1 kW / 1.5 KS, 380-480VAC (trofazno), Std. crno IP66/NEMA4X,
RFI kl. A1/C2, Bez kočenja, Kompl. malo, samostojeće, Bez pribora za montažu,
Metričke uvodnice, Bez rastavljača, Sa priključkom za displej
FCD302P1K1T4B66H1X1XMXCXXXPXARBXXXXXXDX

Šifra modela: FCD302P1K1T4B66H1X1XMXCXXXPXARBXXXXXXDX
FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXXALBXXXXXXD0

VLT® Decentral Drive FCD 302
1.1 kW / 1.5 KS, 380-480VAC (trofazno), Std. belo IP66/NEMA4X,
RFI kl. A1/C2, Čop. za koč.+meh. kočnica, Frekv. deo, malo kućište, Bez pribora za montažu,
Bez instalacione kutije, Bez rastavljača, Bez priključka za displej
FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXXALBXXXXXXD0

Šifra modela: FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXXALBXXXXXXD0
FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXXARBXXXXXXD0

VLT® Decentral Drive FCD 302
1.1 kW / 1.5 KS, 380-480VAC (trofazno), Std. belo IP66/NEMA4X,
RFI kl. A1/C2, Čop. za koč.+meh. kočnica, Frekv. deo, malo kućište, Bez pribora za montažu,
Bez instalacione kutije, Bez rastavljača, Bez priključka za displej
FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXXARBXXXXXXD0

Šifra modela: FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXXARBXXXXXXD0
FCD302P3K0T4W66H1SYXXXXXXXXXARBXXXXXXD0

VLT® Decentral Drive FCD 302
3.0 kW / 4.0 KS, 380-480VAC (trofazno), Std. belo IP66/NEMA4X,
RFI kl. A1/C2, Čop. za koč.+meh. kočnica, Frekv. deo, veliko kućište, Bez pribora za montažu,
Bez instalacione kutije, Bez rastavljača, Bez priključka za displej
FCD302P3K0T4W66H1SYXXXXXXXXXARBXXXXXXD0

Šifra modela: FCD302P3K0T4W66H1SYXXXXXXXXXARBXXXXXXD0
FCD302P2K2T4W66H1SXXXXXXXXXXAYBXXXXXXD0

VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 kW / 3.0 KS, 380-480VAC (trofazno), Std. belo IP66/NEMA4X,
RFI kl. A1/C2, Čop. za koč.+meh. kočnica, Frekv. deo, malo kućište, Bez pribora za montažu,
Bez instalacione kutije, Bez rastavljača, Bez priključka za displej
FCD302P2K2T4W66H1SXXXXXXXXXXAYBXXXXXXD0

Šifra modela: FCD302P2K2T4W66H1SXXXXXXXXXXAYBXXXXXXD0
FCD302P3K0T4W66H1SYXXXXXXXXXAYBXXXXXXD0

VLT® Decentral Drive FCD 302
3.0 kW / 4.0 KS, 380-480VAC (trofazno), Std. belo IP66/NEMA4X,
RFI kl. A1/C2, Čop. za koč.+meh. kočnica, Frekv. deo, veliko kućište, Bez pribora za montažu,
Bez instalacione kutije, Bez rastavljača, Bez priključka za displej
FCD302P3K0T4W66H1SYXXXXXXXXXAYBXXXXXXD0

Šifra modela: FCD302P3K0T4W66H1SYXXXXXXXXXAYBXXXXXXD0
FCD302P1K1T4B66H1SXXXXXXXXXXAYBXXXXXXD0

VLT® Decentral Drive FCD 302
1.1 kW / 1.5 KS, 380-480VAC (trofazno), Std. crno IP66/NEMA4X,
RFI kl. A1/C2, Čop. za koč.+meh. kočnica, Frekv. deo, malo kućište, Bez pribora za montažu,
Bez instalacione kutije, Bez rastavljača, Bez priključka za displej
FCD302P1K1T4B66H1SXXXXXXXXXXAYBXXXXXXD0

Šifra modela: FCD302P1K1T4B66H1SXXXXXXXXXXAYBXXXXXXD0
FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXXAYBXXXXXXD0

VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 kW / 3.0 KS, 380-480VAC (trofazno), Std. crno IP66/NEMA4X,
RFI kl. A1/C2, Čop. za koč.+meh. kočnica, Frekv. deo, malo kućište, Bez pribora za montažu,
Bez instalacione kutije, Bez rastavljača, Bez priključka za displej
FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXXAYBXXXXXXD0

Šifra modela: FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXXAYBXXXXXXD0
FCD302P3K0T4B66H1SYXXXXXXXXXAYBXXXXXXD0

VLT® Decentral Drive FCD 302
3.0 kW / 4.0 KS, 380-480VAC (trofazno), Std. crno IP66/NEMA4X,
RFI kl. A1/C2, Čop. za koč.+meh. kočnica, Frekv. deo, veliko kućište, Bez pribora za montažu,
Bez instalacione kutije, Bez rastavljača, Bez priključka za displej
FCD302P3K0T4B66H1SYXXXXXXXXXAYBXXXXXXD0

Šifra modela: FCD302P3K0T4B66H1SYXXXXXXXXXAYBXXXXXXD0
FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXXALBXXXXXXD0

VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 kW / 3.0 KS, 380-480VAC (trofazno), Std. crno IP66/NEMA4X,
RFI kl. A1/C2, Čop. za koč.+meh. kočnica, Frekv. deo, malo kućište, Bez pribora za montažu,
Bez instalacione kutije, Bez rastavljača, Bez priključka za displej
FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXXALBXXXXXXD0

Šifra modela: FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXXALBXXXXXXD0

Prikaži: