Mechanical Pressure Regulating Valves

Shows 80 product(s)

034L0093

Regulator pritiska kondenzacije, KVR 12

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0

034L0094

Regulator pritiska kondenzacije, KVR 22

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0

034L0095

Regulator pritiska kondenzacije, KVR 28

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0

034L0096

Regulator pritiska kondenzacije, KVR 12

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0

034L0097

Regulator pritiska kondenzacije, KVR 15

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0

034L0099

Regulator pritiska kondenzacije, KVR 28

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0

034L0100

Regulator pritiska kondenzacije, KVR 35

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0

034L0171

Regulator pritiska risivera, KVD 12

Tip ulazne konekcije: Pertlovanje, Tip izlazne konekcije: Pertlovanje, Kv vrednost [m³/h]: 1.750, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0

034L0172

Regulator pritiska risivera, KVD 15

Tip ulazne konekcije: Pertlovanje, Tip izlazne konekcije: Pertlovanje, Kv vrednost [m³/h]: 1.750, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0

034L0173

Regulator pritiska risivera, KVD 12

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Kv vrednost [m³/h]: 1.750, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0

034L0176

Regulator pritiska risivera, KVD 12

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Kv vrednost [m³/h]: 1.750, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0

034L0177

Regulator pritiska risivera, KVD 15

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Kv vrednost [m³/h]: 1.750, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0

034L0219

Regulator pritiska isparivača, KVP 15

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Kv vrednost [m³/h]: 2.500, Maks. radni pritisak [bar]: 18.0

034L1028

Regulator pritiska isparivača, KVP 12

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Kv vrednost [m³/h]: 2.500, Maks. radni pritisak [bar]: 18.0

034L1050

Regulator pritiska isparivača, KVP 35

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Kv vrednost [m³/h]: 8.000, Maks. radni pritisak [bar]: 18.0

034L1065

Regulator pritiska kartera, KVL 22

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Kv vrednost [m³/h]: 3.200, Maks. radni pritisak [bar]: 18.0

034L1066

Regulator pritiska kartera, KVL 28

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Kv vrednost [m³/h]: 8.000, Maks. radni pritisak [bar]: 18.0

034L1068

Regulator pritiska kartera, KVL 12

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Kv vrednost [m³/h]: 3.200, Maks. radni pritisak [bar]: 18.0

034L1069

Regulator pritiska kartera, KVL 15

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Kv vrednost [m³/h]: 3.200, Maks. radni pritisak [bar]: 18.0

034L1075

Regulator pritiska isparivača, KVP 22

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Kv vrednost [m³/h]: 2.500, Maks. radni pritisak [bar]: 18.0

Prikaži: