HS - Izmenjivač toplote „cev u cevi“

Shows 10 product(s)

Izmenjivač toplote „cev u cevi“, HE 0.5

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0

Izmenjivač toplote „cev u cevi“, HE 0.5

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0

Izmenjivač toplote „cev u cevi“, HE 1.0

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0

Izmenjivač toplote „cev u cevi“, HE 1.0

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0

Izmenjivač toplote „cev u cevi“, HE 1.5

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0

Prikaži: