Kontrola isparivača i komora

Shows 23 product(s)

Elektronska kontrola ventila, EKE 400

Elektronska kontrola ventila, Oblast primene: Potopljeni isparivači, Funkcija: Hlađenje, otapanje toplim gasom, Vrsta komunikacije: MODBUS; RS485, Funkcije proizvoda: Sirena; Sat realnog vremena

Kontroler vitrine/prostorije (EEV), AK-CC 750A

Oblast primene: Kontrola hlađenja, Funkcija: 1-4 AKV(EEV), fleksibilni U/I, Vrsta komunikacije: IO proširenje; LON RS485; RJ11 (CAN) do ekrana;

Kontroler hladnjače

Funkcija: Upravljanje hladnjačama, Napon napajanja [V] AC: 230, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

Kontroler vitrine/prostorije (EEV), AK-CC55 Single Coil

Funkcija: AKV, Pe, 5 releja, Funkcije proizvoda: Kompatibilno sa CO2; Pe signal; S2 kontrola ubrizgavanja, Vrsta komunikacije: MODBUS; Opcija LON, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 10

Kontroler vitrine/prostorije (EEV), AK-CC55 Single Coil UI

Funkcija: AKV, Pe, 5 releja, ekran, Funkcije proizvoda: Kompatibilno sa CO2; Pe signal; S2 kontrola ubrizgavanja, Vrsta komunikacije: MODBUS; Opcija LON, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 10

Kontrola rashladnog uređaja (TXV), AK-CC 350

Oblast primene: Kontrola temperature, Funkcija: Temp, višenamenski 4 releja, Vrsta komunikacije: MODBUS; Opcija LON; Opcija MODBUS

Kontroler vitrine/prostorije (EEV), AK-CC55 Single Coil UI

Funkcija: AKV, Pe, 5 releja, ekran, Funkcije proizvoda: Kompatibilno sa CO2; Pe signal; S2 kontrola ubrizgavanja, Vrsta komunikacije: MODBUS; Opcija LON, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12

Kontroler temperature fluida, EKC 361

Napon napajanja [V] AC: 24, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 16

Kontroler temperature fluida, EKC 366

Napon napajanja [V] AC: 24, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 16

Kontroler temperature fluida, EKC 367

Napon napajanja [V] AC: 24, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 16

Kontroler vitrine/prostorije (EEV), AK-CC 460

Funkcija: Standardno, Napon napajanja [V] AC: 230, Vrsta komunikacije: MODBUS; Opcija DANBUSS; Opcija LON; Opcija MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 10

Kontrola rashladnog uređaja (TXV), AK-CC 210

Funkcija: Temp, višenamenski, 4 releja, Napon napajanja [V] AC: 230, Vrsta komunikacije: Opcija LON; Opcija MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 20

Kontrola rashladnog uređaja (TXV), EKC 202A

Funkcija: 2 izlaza, 2 senzora temperature, DI, Napon napajanja [V] AC: 230, Vrsta komunikacije: Opcija LON,; Opcija MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 20

Kontrola rashladnog uređaja (TXV), EKC 202B

Funkcija: 3 izlaza, 2 senzora temperature, DI, Napon napajanja [V] AC: 230, Vrsta komunikacije: Opcija LON,; Opcija MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 20

Kontrola rashladnog uređaja (TXV), EKC 202C

Funkcija: 4 izlaza, 2 senzora temperature, DI, Napon napajanja [V] AC: 230, Vrsta komunikacije: Opcija LON,; Opcija MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 20

Kontrola rashladnog uređaja (TXV), AK-CC 250A

Funkcija: Temp, višenamenski, 4 releja, Napon napajanja [V] AC: 230, Vrsta komunikacije: MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 20

Kontrola rashladnog uređaja (TXV), EKC 202D

Funkcija: Temp, višenamenski, 4 releja, Napon napajanja [V] AC: 230, Vrsta komunikacije: Opcija LON,; Opcija MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 20

Kontrola rashladnog uređaja (TXV), EKC 202D1

Funkcija: Temperatura, hlađenje, Napon napajanja [V] AC: 230, Vrsta komunikacije: Opcija LON,; Opcija MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 20

Kontrola rashladnog uređaja (TXV), AK-CC 210

Funkcija: Temp, višenamenski, 4 releja, Napon napajanja [V] AC: 230, Vrsta komunikacije: Opcija LON; Opcija MODBUS, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 30

Kontrola rashladnog uređaja (TXV), EKC 202A

Funkcija: 2 izlaza, 2 senzora temperature, DI, Napon napajanja [V] AC: 230, Vrsta komunikacije: Opcija LON,; Opcija MODBUS, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 30

Prikaži: