I/O i komunikacioni moduli

Shows 14 product(s)

U/I modul, AK-XM 205B

Funkcija: Analogni ulazi, digitalni izlazi, Vrsta komunikacije: AK2 LOCAL BUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12

U/I modul, AK-XM 204B

Funkcija: Digitalni izlazi, Vrsta komunikacije: AK2 LOCAL BUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12

U/I modul, AK-XM 107A

Funkcija: Digitalni ulazi, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 16

U/I modul, AK-XM 208C

Funkcija: 8 AI, 4 izlaza za step (koračni) motor, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12

U/I modul, AK-XM 103A

Funkcija: Analogni ulazi i izlazi, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 16

Prikaži: