Shows 18 product(s)

Merila utroška toplotne energije, SONO 3500CT, 700 mm, qp [m³/č]: 5800.0, Grejanje i hlađenje, napajanje, 2 izlaza za impuls

Senzor protoka za komunalne aplikacije

Merila utroška toplotne energije, SONO 3500CT, 800 mm, qp [m³/č]: 7600.0, Grejanje i hlađenje, napajanje, 2 izlaza za impuls

Senzor protoka za komunalne aplikacije

Merila utroška toplotne energije, SONO 3500CT, 900 mm, qp [m³/č]: 10000.0, Grejanje i hlađenje, napajanje, 2 izlaza za impuls

Senzor protoka za komunalne aplikacije

Merila utroška toplotne energije, SONO 3500CT, 1000 mm, qp [m³/č]: 10000.0, Grejanje i hlađenje, napajanje, 2 izlaza za impuls

Senzor protoka za komunalne aplikacije

Merila utroška toplotne energije, SONO 3500CT, 1200 mm, qp [m³/č]: 10000.0, Grejanje i hlađenje, napajanje, 2 izlaza za impuls

Senzor protoka za komunalne aplikacije

Merila utroška toplotne energije, SONO 3500CT, 200 mm, qp [m³/č]: 500.0, Grejanje i hlađenje, napajanje, 2 izlaza za impuls

Senzor protoka za komunalne aplikacije

Merila utroška toplotne energije, SONO 3500CT, 200 mm, qp [m³/č]: 500.0, Grejanje i hlađenje, napajanje, 2 izlaza za impuls

Flow meter for utility applications

Merila utroška toplotne energije, SONO 3500CT, 200 mm, qp [m³/č]: 500.0, Grejanje i hlađenje, napajanje, 2 izlaza za impuls

Flow meter for utility applications

Prikaži: