Shows 1 product(s)

Merila utroška toplotne energije, SONO 3500CT, 1200 mm, qp [m³/č]: 10000.0, Grejanje i hlađenje, napajanje, 2 izlaza za impuls

Senzor protoka za komunalne aplikacije