Vane fluture de oțel pentru termoficare și rețeaua urbană de răcire