Kontakt do Biura Obsługi Klienta
  • Jeśli Twój kraj nie znajduje się na liście, prosimy o kontakt z najbliższym Biurem Obsługi Klienta w kraju najbliżej Ciebie.

Region Danfoss

Bułgaria
customerservice.bg@danfoss.com
+35 92 493 28 88
Chorwacja
korisnickapodrska.hr@danfoss.com
+38 51 884 88 88
Polska
bok@danfoss.com
+48 22 104 00 00
Republika Czeska
zakaznickyservis@danfoss.com
+42 022 888 76 66
Rumunia
suport-ro@danfoss.com
+40 31 630 98 88

Widok: