VACON® NXP Grid Converter

Wyświetlanie 1 produktu/-ów

7DP-020552-000075258

NXP02055-A2T0SSV-A1A2D70000+FL24+MASG+ARFIFF03+DPAP
Vacon NXP
380–500 V AC, 205 A,IP21/NEMA1
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Pomiar napięcia siec.
D Slot: Brak opcji
E Slot: Brak opcji
Manual: Angielski
Obudowa 08
Other options according to Model code

Kod modelu: NXP02055-A2T0SSV-A1A2D70000+FL24+MASG+ARFIFF03+DPAP
Ponowna konfiguracja