Wyświetlanie 4 005 produktu/-ów

130B0524

Płytka obej. moc. ekranów kabli mag.kom.

Do użytku wraz z opcją A
Usprawnia montaż magistrali komunikacyjnej.

Uwaga:
Do użytku wyłącznie w urządzeniach IP
20/NEMA typu 1
do 7,5 kW

Widok: