Wyświetlanie 62 produktu/-ów

Rozdzielacz FHF, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 2, 10 bar

Rozdzielacz 2+2 Danfoss BIV

Rozdzielacz FHF, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 3, 10 bar

Rozdzielacz 3+3 Danfoss BIV

Rozdzielacz FHF, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 4, 10 bar

Rozdzielacz 4+4 Danfoss BIV

Rozdzielacz FHF, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 5, 10 bar

Rozdzielacz 5+5 Danfoss BIV

Rozdzielacz FHF, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 6, 10 bar

Rozdzielacz 6+6 Danfoss BIV

Rozdzielacz FHF, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 7, 10 bar

Rozdzielacz 7+7 Danfoss BIV

Rozdzielacz FHF, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 8, 10 bar

Rozdzielacz 8+8 Danfoss BIV

Rozdzielacz FHF, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 9, 10 bar

Rozdzielacz 9+9 Danfoss BIV

Rozdzielacz FHF, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 10, 10 bar

Rozdzielacz 10+10 Danfoss BIV

Rozdzielacz FHF, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 11, 10 bar

Rozdzielacz 11+11 Danfoss BIV

Rozdzielacz FHF, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 12, 10 bar

Rozdzielacz 12+12 Danfoss BIV

Rozdzielacz FHF-F, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 2, 6 bar

Rozdzielacz 2+2 Rotametr Danfoss BIV

Rozdzielacz FHF-F, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 3, 6 bar

Rozdzielacz 3+3 Rotametr Danfoss BIV

Rozdzielacz FHF-F, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 4, 6 bar

Rozdzielacz 4+4 Rotametr Danfoss BIV

Rozdzielacz FHF-F, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 5, 6 bar

Rozdzielacz 5+5 Rotametr Danfoss BIV

Rozdzielacz FHF-F, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 6, 6 bar

Rozdzielacz 6+6 Rotametr Danfoss BIV

Rozdzielacz FHF-F, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 7, 6 bar

Rozdzielacz 7+7 Rotametr Danfoss BIV

Rozdzielacz FHF-F, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 8, 6 bar

Rozdzielacz 8+8 Rotametr Danfoss BIV

Rozdzielacz FHF-F, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 9, 6 bar

Rozdzielacz 9+9 Rotametr Danfoss BIV

Rozdzielacz FHF-F, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 10, 6 bar

Rozdzielacz 10+10 Rotametr Danfoss BIV

Widok: