Termostat przylgowy

Wyświetlanie 4 produktu/-ów

ATC, 30 °C - 90 °C

PRZEW. CIEPŁA PASTA PRZEW. 5 g. SERWIS

ATF, Przycisk, Termostat: Termostat przeciwzamrożeniowy, 10 °C - 90 °C

Elektromechaniczny termostat przeciwzamrożeniowy, może być zaciskany na rurach ½" i 2".

Typ: RET230

RET 230NSB

Typ: RET230

RET 230 F5