Velkommen til Danfoss Product Store

 

Prisendringer
Danfoss forbeholder seg retten til å justere priser på ikke-leverte Produkter som følge av endringer i: valuta, materialkostnader, prisøkning på leveranser fra underleverandører, tollavgifter, lønn, fraktkostnader, påbud fra offentlige myndigheter og lignende forhold som Danfoss har begrenset eller ingen mulighet til å kontrollere. Dersom forhold som nevnt i dette avsnitt fører til slik prisøkning, har Kunden rett til å terminere ordre som påvirkes av prisjusteringen innen syv dager fra det tidspunktet Kunden har mottatt orientering om prisøkningen.


Force Majeure
Danfoss forbeholder seg retten til å kansellere ordre eller utsette levering av Produktene og har ikke ansvar for manglende levering, feillevering eller forsinket levering, som helt eller delvis er en følge av forhold utenfor Danfoss' rimelige kontroll. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, opptøyer, sivil ulydighet, krig, terrorisme, brann, opprør, rekvisisjon, beslag, handelsforbud, mangel eller forsinkelser i leveranser fra underleverandør, streik, lockout, gå-sakte aksjoner, mangelfull transport, materialmangel og utilstrekkelig energiforsyning. Kundens rettigheter i henhold til kontrakt blir suspendert eller får ikke virkning dersom det inntrer forhold som nevnt i dette avsnittet. Kunden har ikke rett på noen form for erstatning eller kompensasjon dersom forhold som nevnt i dette avsnittet fører til at leveransen blir forsinket eller kansellert. 

 


Er du kunde hos Danfoss og har et kundenummer, kan du logge inn i vår nettbutikk «Product Store»


Når du er logget inn, kan du: 

  • Få 24/7 selvbetjening via PC/Mac, nettbrett eller smartphone
  • Finne pris og lagerstatus
  • Raskt og enkelt bestille varer, du kan også importere din egen csv. fil
  • Få «track and trace» på alle åpne ordrer
  • Fordele roller til flere medarbeidere

Via disse korte videoene får du informasjon om du lurer på noe

 

Hvordan få tilgang?

Kontakt vår kundeservice for å bli opprettet som bruker

Kundeservice.no@danfoss.com eller på telefon 23 96 71 00