Nedsenkede termostater

Viser 3 produkt (er)

Nedsenkingstermostater, ITC, 0 °C - 90 °C

Control Function (Thermal Re-set)

Nedsenkingstermostater, ITL, 90 °C - 100 °C

Grensefunksjon (manuell tilbakestilling)

Nedsenkingstermostater, ITD, 0 °C - 90 °C, Fabrikkinnstilt temp. grense [°C]: 90

099-1061

NRF: 8542501

Dobbel kontroll og grensefunksjon