VLT® HVAC Drive FC 102

Toont 2.281 product (en)

FC-102P11KT4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Opnieuw configureren

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P11K) 11 KW / 15 HP, (4) 380 - 480 VAC, (X) Geen remchopper, (E55) IP55 / Type 12,
RFI klasseA1/B (kabelleng)(C1),
(AX) Geen A-optie, (BX) Geen B-optie, (X) Geen gecoate printkaart, (X) Geen netvoedingsoptie
FC-102P11KT4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Modelcode: FC-102P11KT4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Opnieuw configureren

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P11K) 11 KW / 15 HP, (4) 380 - 480 VAC, (X) Geen remchopper, (E55) IP55 / Type 12,
(H1) RFI klasse A1/B (C1),
(AX) Geen A-optie, (BX) Geen B-optie, (X) Geen gecoate printkaart, (X) Geen netvoedingsoptie
FC-102P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Modelcode: FC-102P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P11KT4E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Opnieuw configureren

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P11K) 11 KW / 15 HP, (4) 380 - 480 VAC, (B) Remchopper, (E55) IP55 / Type 12,
(H1) RFI klasse A1/B (C1),
(AX) Geen A-optie, (BX) Geen B-optie, (X) Geen gecoate printkaart, (X) Geen netvoedingsoptie
FC-102P11KT4E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Modelcode: FC-102P11KT4E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P4K0T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Opnieuw configureren

FC-102P4K0T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P4K0) 4,0 KW / 5,5 HP, (4) 380 - 480 VAC, (X) Geen remchopper, (E55) IP55 / Type 12,
(H1) RFI klasse A1/B (C1),
(AX) Geen A-optie, (BX) Geen B-optie, (X) Geen gecoate printkaart, (X) Geen netvoedingsoptie
FC-102P4K0T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Modelcode: FC-102P4K0T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P15KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Opnieuw configureren

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P15K) 15 KW / 20 HP, (4) 380 - 480 VAC, (X) Geen remchopper, (P55) IP55/Type12 achterplaat,
(H1) RFI klasse A1/B (C1),
(AX) Geen A-optie, (BX) Geen B-optie, (X) Geen gecoate printkaart, (X) Geen netvoedingsoptie
FC-102P15KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Modelcode: FC-102P15KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Weergeven: