VLT® AutomationDrive FC 360

Shows 34 product(s)

FC-360HK37T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360HK37T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 0.37 KW / 0.50 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(B) 제동 초퍼, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360HK37T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
FC-360HK55T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360HK55T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 0.55 KW / 0.75 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(B) 제동 초퍼, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360HK55T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
FC-360HK75T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360HK75T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 0.75 KW / 1.0 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(B) 제동 초퍼, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360HK75T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
FC-360H1K1T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H1K1T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 1.1 KW / 1.5 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(B) 제동 초퍼, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360H1K1T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
FC-360H1K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H1K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 1.5 KW / 2.0 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(B) 제동 초퍼, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360H1K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
FC-360H2K2T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H2K2T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 2.2 KW / 3.0 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(B) 제동 초퍼, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360H2K2T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
FC-360H3K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H3K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 3.0 KW / 4.0 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(B) 제동 초퍼, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360H3K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
FC-360H4K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H4K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 4.0 KW / 5.5 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(B) 제동 초퍼, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360H4K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
FC-360H5K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H5K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 5.5 KW / 7.5 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(B) 제동 초퍼, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360H5K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
FC-360H7K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H7K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 7.5 KW / 10 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(B) 제동 초퍼, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360H7K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
FC-360H11KT4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H11KT4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 11 KW / 15 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(B) 제동 초퍼, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360H11KT4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
FC-360H15KT4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H15KT4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 15 KW / 20 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(B) 제동 초퍼, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360H15KT4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
FC-360H18KT4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H18KT4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 18.5 KW / 25 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(B) 제동 초퍼, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360H18KT4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
FC-360H22KT4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H22KT4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 22 KW / 30 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(B) 제동 초퍼, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360H22KT4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
FC-360H30KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H30KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 30 KW / 40 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(X) 제동 초퍼 없음, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360H30KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX
FC-360H37KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H37KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 37 KW / 50 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(X) 제동 초퍼 없음, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360H37KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX
FC-360H45KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H45KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 45 KW / 60 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(X) 제동 초퍼 없음, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360H45KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX
FC-360H55KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H55KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 55 KW / 75 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(X) 제동 초퍼 없음, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360H55KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX
FC-360H75KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H75KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 75 KW / 100 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(X) 제동 초퍼 없음, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360H75KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX
FC-360HK75T4E20H2BXCDXXSXXXXA0BX

FC-360HK75T4E20H2BXCDXXSXXXXA0BX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 0.75 KW / 1.0 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(B) 제동 초퍼, 제어카드, Profibus 포함
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360HK75T4E20H2BXCDXXSXXXXA0BX

보기: