Thermal Actuators

Shows 16 product(s)

Thermal actuators, TWA-A, RA, 24 V, NC, 0.95 m

TWA-A NC 24V

Thermal actuators, TWA-A, RA, 24 V, NO, 0.95 m

TWA-A NO 24V

Thermal actuators, TWA-A, RA, 230 V, NC, 0.95 m

TWA-A NC 230V

Thermal actuators, TWA-A, RA, 230 V, NO, 0.95 m

TWA-A NO 230V

Thermal actuators, TWA-V, RAV; VMT, 24 V, NC, 0.95 m

TWA-V NC 24V

Thermal actuators, TWA-V, RAV; VMT, 24 V, NO, 0.95 m

TWA-V NO 24V

Thermal actuators, TWA-V, RAV; VMT, 230 V, NC, 0.95 m

TWA-V NC 230V

Thermal actuators, TWA-V, RAV; VMT, 230 V, NO, 0.95 m

TWA-V NO 230V

Thermal actuators, TWA-K, M 30 x 1.5, 24 V, NC, 0.95 m

TWA-K NC 24V

Thermal actuators, TWA-K, M 30 x 1.5, 24 V, NO, 0.95 m

TWA-K NO 24V

Thermal actuators, TWA-K, M 30 x 1.5, 230 V, NC, 0.95 m

TWA-K NC 230V

Thermal actuators, TWA-K, M 30 x 1.5, 230 V, NO, 0.95 m

TWA-K NO 230V

ABN-FBH, Adapter for Alpha Actuator VA78 - Danfoss RA 2000 valve connection

Adapter for Alpha Actuator VA78 - Danfoss RA 2000 valve connection

ABN-FBH, Adapter for Alpha Actuator VA80 - M30x1.5 valve connection

Adapter for Alpha Actuator VA80 - M30x1.5 valve connection

ABN Actuator, Flexible, 230 V, NC, 1.00 m

Actuator ABN-FBH 230V NC

ABN Actuator, Flexible, 24 V, NC, 1.00 m

Actuator ABN-FBH 24V NC

View: