Korisnička podrška-Kontakti:
  • Ako se Vaša država ne nalazi na popisu, obratite se  najbližem Danfoss korisničkom centru

Danfoss regije

Bugarska
customerservice.bg@danfoss.com
Hrvatska
korisnickapodrska.hr@danfoss.com
Mađarska
ugyfelszolgalat@danfoss.com
Poljska
bok@danfoss.com
Rumunjska
suport-ro@danfoss.com

Prikaz: