Korisnička podrška-Kontakti:
  • Ako se Vaša država ne nalazi na popisu, obratite se  najbližem Danfoss korisničkom centru

Danfoss regije

Bugarska
customerservice.bg@danfoss.com
+35 92 493 28 88
Hrvatska
korisnickapodrska.hr@danfoss.com
+38 51 884 88 88
Mađarska
ugyfelszolgalat@danfoss.com
+36 1 701 08 88
Poljska
bok@danfoss.com
+48 22 104 00 00
Rumunjska
suport-ro@danfoss.com
+40 31 630 98 88

Prikaz: