Elektronički sklopnici

Shows 19 product(s)

Elektronički sklopnik, ACI 30-1

Opis proizvoda: Analogni regulator napona, Napon napajanja [V] AC: 400, Maks. opterećenje [A]: 30, Upravljane faze: 1

Elektronički sklopnik, ACI 50-1

Opis proizvoda: Analogni regulator napona, Napon napajanja [V] AC: 400, Maks. opterećenje [A]: 50, Upravljane faze: 1

Elektronički sklopnik, ECI 15-1

Upravljane faze: 1, Maks. opterećenje [A]: 15, Napon svitka [V] DC [min.]: 5, Napon svitka [V] DC [maks.]: 24

Elektronički sklopnik, ECI 63-1

Upravljane faze: 1, Maks. opterećenje [A]: 63, Napon svitka [V] DC [min.]: 24, Napon svitka [V] DC [maks.]: 230

Prikaz: