Elektronički pokretač (soft starter)

Shows 28 product(s)

Elektronički programski upuštač, MCI 15

Napon upravljača, 50/60 Hz [V] [min.]: 24, Napon upravljača, 50/60 Hz [V] [maks.]: 240, Napon napajanja [V] AC: 240, Upravljane faze: 2

Elektronički programski upuštač, MCI 25

Napon upravljača [V] DC [min.]: 24, Napon upravljača [V] DC [maks.]: 240, Napon napajanja [V] AC: 240, Upravljane faze: 2

Elektronički programski upuštač, MCI 15

Napon upravljača, 50/60 Hz [V] [min.]: 24, Napon upravljača, 50/60 Hz [V] [maks.]: 480, Napon napajanja [V] AC: 400, Upravljane faze: 2

Elektronički programski upuštač, MCI 25

Napon upravljača [V] DC [min.]: 24, Napon upravljača [V] DC [maks.]: 480, Napon napajanja [V] AC: 400, Upravljane faze: 2

Elektronički programski upuštač, MCI 15

Napon upravljača, 50/60 Hz [V] [min.]: 24, Napon upravljača, 50/60 Hz [V] [maks.]: 480, Napon napajanja [V] AC: 600, Upravljane faze: 2

Prikaz: