Pressure Transmitters

Shows 99 product(s)

064G5214

Pretvarač tlaka, MBS 9200, 0.00 bar - 0.10 bar, 0.00 psi - 1.45 psi

Referenca jedinice tlaka: Mjerač (relativni), Izlazni signal: Struja, Električni priključak: Priključak, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: MBS 9200-B311-A1GB04-1

064G5215

Pretvarač tlaka, MBS 9200, 0.00 bar - 0.25 bar, 0.00 psi - 3.63 psi

Referenca jedinice tlaka: Mjerač (relativni), Izlazni signal: Struja, Električni priključak: Priključak, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: MBS 9200-B511-A1GB04-1

064G5216

Pretvarač tlaka, MBS 9200, 0.00 bar - 0.15 bar, 0.00 psi - 2.18 psi

Referenca jedinice tlaka: Mjerač (relativni), Izlazni signal: Struja, Električni priključak: Priključak, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: MBS 9200-B411-A1GB04-1

064G5218

Pretvarač tlaka, MBS 9200, 0.00 bar - 0.25 bar, 0.00 psi - 3.63 psi

Referenca jedinice tlaka: Mjerač (relativni), Izlazni signal: Struja, Električni priključak: Priključak, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: MBS 9200-B511-A1GB04-2

064G5222

Pretvarač tlaka, MBS 9200, 0.00 bar - 0.10 bar, 0.00 psi - 1.45 psi

Referenca jedinice tlaka: Mjerač (relativni), Izlazni signal: Struja, Električni priključak: Priključak, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, Indeks specifikacija: MBS 9200-B311-A1GB08-2

064G5225

Pretvarač tlaka, MBS 9200, -0.02 bar - 0.02 bar, -0.29 psi - 0.29 psi

Referenca jedinice tlaka: Mjerač (relativni), Izlazni signal: Struja, Električni priključak: Priključak, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, Indeks specifikacija: MBS 9200-A111-A1GB08-1

064G5232

Pretvarač tlaka, MBS 9200, 0.00 bar - 0.20 bar, 0.00 psi - 2.90 psi

Referenca jedinice tlaka: Mjerač (relativni), Izlazni signal: Struja, Električni priključak: Kabel, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: MBS 9200-B711-A3GB04-1

064G5247

Pretvarač tlaka, MBS 9200, -0.02 bar - 0.02 bar, -0.29 psi - 0.29 psi

Referenca jedinice tlaka: Mjerač (relativni), Izlazni signal: Struja, Električni priključak: Priključak, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: MBS 9200-A111-A1GB04-2

064G5256

Pretvarač tlaka, MBS 9200, 0.00 bar - 0.15 bar, 0.00 psi - 2.18 psi

Referenca jedinice tlaka: Mjerač (relativni), Izlazni signal: PROPORCIONALNO, Električni priključak: Priključak, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: MBS 9300-B416-A1GB04-1

078G1000

Pretvarač tlaka, DST P92S, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi

Referenca jedinice tlaka: Mjerač (relativni), Izlazni signal: Struja, Električni priključak: M12 x 1, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: P92S-0040-BAR-R-11-01-01

Prikaz: