Konfiguracija proizvoda

VLT® Compact Starter MCD 200

Odaberite osnovne stavke za novi proizvod

Općenito
Obavezno
(MCD) Upuštači
(T) Tri faze
(MCD______T____) MCD______T____
(GLBL) Global (Standard)
(MCD______T____) MCD______T____
(B901) (B901) Tvornica DK
(B901) B901