Elektronički pokretač (soft starter)

Shows 28 product(s)

Elektronički programski upuštač, MCI 25

Napon upravljača [V] DC [min.]: 24, Napon upravljača [V] DC [maks.]: 480, Napon napajanja [V] AC: 600, Upravljane faze: 2

Elektronički programski upuštač, TCI 15

Napon napajanja [V] AC: 230 - 480, Upravljane faze: 1

Elektronički programski upuštač, TCI 25

Napon napajanja [V] AC: 230 - 480, Upravljane faze: 1

Elektronički programski upuštač, TCI 15

Napon napajanja [V] AC: 480 - 600, Upravljane faze: 1

Elektronički programski upuštač, TCI 25

Napon napajanja [V] AC: 480 - 600, Upravljane faze: 1

Prikaz: