Elektronički pokretač (soft starter)

Shows 1 product(s)

Elektronički programski upuštač, MCI 3

Napon upravljača [V] DC [min.]: 24, Napon upravljača [V] DC [maks.]: 415, Napon napajanja [V] AC: 400, Upravljane faze: 2