Elektronički pokretač (soft starter)

Shows 2 product(s)

Elektronički programski upuštač, MCI 12CH

Napon upravljača, 50/60 Hz [V] [min.]: 208, Upravljane faze: 3, Maks. opterećenje [A]: 12

Elektronički programski upuštač, MCI 12CH

Napon upravljača, 50/60 Hz [V] [min.]: 208, Upravljane faze: 3, Maks. opterećenje [A]: 12