Tlačno neovisni regulacijski ventili

Shows 35 product(s)

AFQM 6, Nazivni tlak [bar]: 16, 40 mm, 20.00 m³/h, 0.20 bar, prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno

AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 protok/povrat prirubnice

AFQM 6, Nazivni tlak [bar]: 16, 50 mm, 32.00 m³/h, 0.20 bar, prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno

AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 protok/povrat prirubnice

AFQM 6, Nazivni tlak [bar]: 25, 40 mm, 20.00 m³/h, 0.20 bar, prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno

AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 protok/povrat prirubnice

AFQM 6, Nazivni tlak [bar]: 25, 50 mm, 32.00 m³/h, 0.20 bar, prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno

AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 protok/povrat prirubnice

AFQM, Nazivni tlak [bar]: 25, 65 mm, 50.00 m³/h, 0.20 bar, prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno

AFQM PN25 65/50 /0,2 protok/povrat prirubnice

Prikaz: