Opcije snage

Prikazuje proizvoda: 6

Opcije snage

Filtar VLT® dU/dt smanjuje brzinu rasta napona na stezaljkama motora i štiti staru ili slabu izolaciju od raspadanja.

Opcija snage

Sinusni filtar VLT® ujednačava izlazni napon frekvencijskog pretvarača VLT® i smanjuje opterećenje i ležajne struje na izolaciji motora, kao i stvaranje buke u motoru.

Opcija snage

Napredni antiharmonički filtri VLT® AHF 005 i AHF 010 izdržljivi su i jednostavni pasivni harmonički filtri koji smanjuju harmoniku i istovremeno održavaju energetsku učinkovitost sustava.

Opcija snage

Filtar istofaznih signala VLT® smanjuje elektromagnetske smetnje i štiti od struja koje se mogu pojaviti u ležaju elektromotora.

Opcija snage

Ulazna prigušnica VLT® MCC 103 omogućuje ujednačenu struju u primjenama s dijeljenjem opterećenja u kojima je ispravljač na strani istosmjernog napona povezan za više frekvencijskih pretvarača.

Prikaz: