VLT® AQUA Drive FC 202

Shows 875 product(s)

131B8289

frekvencijski pretvarač FC-202P7K5T4E20H

Frekvencijski pretvarači
FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvencijski pretvaračAQUA napredna inačica
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A1/B
Bez kočnog otpornika
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Zad. inačica softwarea
Bez A opcija, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Velićina kučišta: A3
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8290

FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvencijski pretvarači
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvencijski pretvaračAQUA napredna inačica
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A1/B
Bez kočnog otpornika
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Zad. inačica softwarea
Bez A opcija, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Velićina kučišta: A2
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8456

FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Frekvencijski pretvarači
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Frekvencijski pretvaračAQUA napredna inačica
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A1/B
Bez kočnog otpornika
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Zad. inačica softwarea
Profibus DP V1, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Velićina kučišta: A2
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131B8511

FC-202P1K5T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvencijski pretvarači
FC-202P1K5T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvencijski pretvaračAQUA napredna inačica
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, Straž. ploča, IP 66 / NEMA 4X
RSO filtar klase A1/B
Bez kočnog otpornika
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Zad. inačica softwarea
Bez A opcija, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Velićina kučišta: A5
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: FC-202P1K5T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8649

frekvencijski pretvarač FC-202P1K5T4E20H

Frekvencijski pretvarači
FC-202P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvencijski pretvaračAQUA napredna inačica
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A2
Bez kočnog otpornika
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Zad. inačica softwarea
Bez A opcija, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Velićina kučišta: A2
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: FC-202P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Prikaz: