7DP-026155-000021235

132H4236

NXP02615-A5T0SSG-A1A2000000+QGLM+EMAR
Vacon NXP - Proizvodni raspon
380 – 500 Vac, 261 A,IP54/NEMA12
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 09
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: NXP02615-A5T0SSG-A1A2000000+QGLM+EMAR

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 147 kg
Neto težina 146 kg
Volume 0 l
EAN 5714853332427

VACON NX_

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda NXP NXP - Proizvodni raspon
Prilagođeni frekv. pretvarač +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanička preinaka S Stand frek pret. hlađen zrakom
Mrežni napon 5- 380 – 500 Vac
Current (Struja) 0261 261 A
Upravljačka tipkovnica A Alfa-numerički zaslon
Kućište 5 IP54/NEMA12
Razine emisije elektr. kompat. T IEC61800-3 za informat. mreže
Čoper 0 Bez kočnice
Električna izmjena S Standardno 6-pulsno s priguš.
Izmjene kartice G- Spoj od opt. vlak+lakirani PCB
Ambalaža +GSCB Kartonska kutija kao ambalaža
+W vreme jamstva +WT01 Jamstvo 12/18 mjeseci (+WT01)
Opcija ploče za kab. uvodnice +QGLM metrička dovodna ploča
Opcijski utor A A1 DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
Opcijski utor B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Opcijski utor C 00 Bez opcije
Opcijski utor D 00 Bez opcije
Opcijski utor E 00 Bez opcije
Paket jezika ugrađ. softvera +FL22 Jz.ug.sf;UK,FR,IT,ES,PT;Zap.Eu
Razina dokumentacije +DQCK Koris. prir. u vidu krat. vod.
Željeni jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Ugrađeni softver sustava +FNP02 Sistemski softver NXP
Licenca za softver NONE nema licence softvera
Aplikacija +A000 Bez posebne aplikacije
Komplet parametara NONE ništa
Zadani parametar motora +LS50 Zadana frekv. motora 50 HZ
Opcije obilježavanja +LPC1 nema dodatnih oznaka
Posebna BoM struktura +SPC0 Standardna BoM konfiguracija
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
RCM odobrenje +GACT RCM odobrenje N16307
Pomorsko odobrenje +EMAR Pomorska odobrenja
KC odobrenje +GAKC Korejsko odobrenje
Ukrajinsko odobrenje +GAUA Ukrajinsko odobrenje
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Regionalno -R00 Međunarodno (-R00)
Veličina kućišta FR09 Kućište 09
Sub family identification NONE (NONE)Naručio uobičajeni kupac
Customer specific power variat NONE (NONE)Normalna nazivna snaga
Oznaka tipa dio 1 7DP-026155
Oznaka tipa dio 2 -000021235
Prodajni tekst FR0902615-5T
Šifra modela 01 NXP02615-A5T0SSG-
Šifra modela 02 A1A2000000+QGLM
Šifra modela 05 +EMAR
Izračunata neto težina [kg] 146
Izračunata bruto težina [kg] 147
S. motora, nisko preopt. [kW] 132
S. motora, visoko preopt. [kW] 110
Dimenzije Š x V x D [mm] 480X1150X362
Kontinuirana struja (NO) [A] 261
Kontinuirana struja (HO) [A] 205
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PREGLEDA
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Oznaka stoka 7DP-026155
provjeriti je li dovršeno OK
Help Counter 1
Postrojenje iz Orderline D801
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality